Parusa

    • linkedin
    • linkedin

Mga panuntunan para sa pakikitungo sa mga taga ibang bansa na lumalabag sa mga regulasyon, dalawang item:

1- Ang lumalabag na taga ibang bansa ay dapat i-deport sa gastos ng tagapag-empleyo, maliban kung siya ay absent sa trabaho at naabisuhan sa tinukoy na oras; Ang kanyang pagpapatapon ay magiging kapinsalaan ng sinumang masusumpungang nagtatrabaho para sa kanya, at kung ang lumabag ay nagtatrabaho para sa kanyang sariling akawnt, siya ay dapat ipatapon sa kanyang sariling gastos.Kung hindi niya makuha ang tiket sa paglalakbay; Dapat itong ilipat sa akawnt ng estado, at ang kailangan at sapat na halaga para dito ay ilalaan sa isang bagay na itinalaga para sa layuning ito.

2- Ang lumalabag na taga ibang bansa na dumarating sa Hajj, Umrah o mga bisitahin ang visa ng lahat ng uri at iba pa ay dapat i-deport sa kapinsalaan ng sinumang matagpuang nagtatrabaho para sa kanya. o palihim.

Artikulo: ang ikawalo

Bawat taga ibang bansa na ipinatapon ay ipinagbabawal na makapasok sa Kaharian, alinsunod sa mga panahon at pamamaraang itinakda ng isang regulasyong inilabas ng isang desisyon ng Kanyang Kamahalan na Ministro ng Panloob