Salita ng mga opisyal:

    • linkedin
    • linkedin

Bilang extension ng mga pagsisikap ng Ministri ng mga mapagkukunan ng tao at panlipunang pag-unlad at pagsunod sa diskarte ng ating makatuwirang pamahalaan sa paggarantiya at pangangalaga sa mga karapatan ng mga mamamayan nito, inilunsad namin ang Labor Culture Portal, na may malaking kontribusyon sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagbibigay ng mga konsultasyon at iba't ibang serbisyo tungkol sa sistema ng trabaho. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng balangkas ng gawaing pangkaunlaran na nasasaksihan ng Kaharian alinsunod sa Pananaw 2030. Hinahangad naming lumikha ng isang kaakit-akit at nakapagpapasigla na kapaligiran para sa mga pamumuhunan ng pribadong sektor at upang gawing kaakit-akit ang mga trabahong nabuo ng pribadong sektor sa mga darating sa ang merkado ng paggawa ng Saudi, habang isinusulong ang pangangalaga ng mga karapatan sa pagitan ng mga partido ng negosyo at nag-aambag sa paglikha ng isang napapanatiling kapaligiran para sa sektor ng negosyo.