Visyon at Misyon:

    • linkedin
    • linkedin

Ang aming pananaw: Mag-ambag sa pagsulong ng ekonomiya ng Kaharian ng Saudi Arabia sa loob ng bisyon ng 2030, at lumikha ng isang kaakit-akit na kapaligiran sa trabaho at itaas ang produktibidad

Ang aming mensahe: Ang portal ay nagsisilbing gabay para sa lahat ng partido sa relasyon sa trabaho at trabaho, pagpapataas ng kamalayan ng tagapag-empleyo at ng manggagawa at pagpapakilala ng mga etika at batas sa trabaho ng Saudi upang matiyak ang kalinawan ng mga karapatan at tungkulin at suportahan ang gulong ng ekonomiya sa Kaharian